|  
Basın Odası |  Müşteri Girişi

HİZMETLERİMİZ » Optimum İletişim

Halkla İlişkiler ( PR)  Hizmetleri
OptimumBrand “halkla ilişkiler”e, pazarlama desteği sunan bir iletişim çözümü olarak yaklaşır ve belirlediği stratejik plan çerçevesinde bu dalı diğer pazarlama iletişimi araçlarıyla uyum içinde etkin kullanarak gerekli sinerjiyi yaratır. 
OptimumBrand’e göre, Entegre Pazarlama İletişimi faaliyetinin tamamlayıcı ve vazgeçilmez bir unsuru olan Halkla İlişkiler:
 • Kurumlar, bireyler ve kamuoyu arasında karşılıklı ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesini
 • Kurumların, bireylerin iç ve dış hedef kitleler nezdinde tanınırlıklarının artırılmasını
 • Kurum, birey ve kamuoyu arasında karşılıklı bilgi akışı  kurulmasını
 • Olası “kriz” anları için hazırlıklı olunmasını sağlayan ve
 • Her adımda “markalaşma” hedefine hizmet etmeyi amaçlayan bir “yönetim fonksiyonu”dur.
OptimumBrand, PR çalışmasının olmazsa olmazı olan medya ile ilişkilerde, “doğru mecra, doğru zaman ve doğru mesaj” ilkesinin geçerliliğine inanır. OptimumBrand İletişim Departmanı Halkla İlişkiler bölümü; ürettiği yeni haber, röportaj, ek ve yazı dizileri ile yayın organlarının en sık başvurduğu kaynaklardan biri haline gelmiştir. OptimumBrand ayrıca, düzenli basın ziyaretleri gerçekleştirerek, basınla yakın ilişki kurmayı ilke edinmiştir.
  

Reklam Hizmetleri

Reklam, marka kimliğini oluştururken kullanılan en önemli araçlardan biridir.Yanlış yapılan reklam yatırımı,düzeltilmesi için daha fazla yatırım gerektiren pahalı bir deneyimdir. Markanın görünen yüzü olduğundan, reklam alanında da çok planlı hareket edilmesi, kalıcı değerlerle markaya yarar sağlanması gözetilmelidir.Bu nedenle OptimumBrand geleneksel reklamcılık yaklaşımı ile sınırlı kalmayarak markanız için alternatif çözümler ve mecralar üretmeyi amaçlar. Reklamı, diğer entegre pazarlama araçlarıyla ideal bir dengede kullanarak kaynaklarınızın optimum şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu alanda verilen hizmetlerin bazıları:

 • Kurumsal kimlik ve imaj geliştirme,
 • Marka inşası,
 • Broşür, afiş, POP gibi her türlü basılı malzeme,
 • Lansman ve rölansman kampanyaları çerçevesinde her türlü reklam hizmeti,
 • Medya planlama ve satınalma
 

Prodüksiyon Hizmetleri


Çağımızın hızı ve rekabet ortamı firmaların ihtiyaçlarını artırmıştır. Bu sebeple OptimumBrand, çözüm ortakları ile birlikte müşterilerinin tüm prodüksiyon  ihtiyaçlarını süratle, en etkin ve hesaplı biçimde karşılamayı da amaç edinir. Bu alanda  verilen hizmetlerin bazıları:

 • Broşür, afiş, POP gibi her türlü basılı malzeme prodüksiyonu:  OptimumBrand, belirlenen kurumsal kimlik çerçevesinde, kalite/maliyet dengesi firma bütçesine uygun basılı malzeme prodüksiyonunu gerçekleştirir. Basılı malzemelerin birçok koşulda firmanın en sık görülen yüzü olduğunu düşünen OptimumBrand, bu konuya özel bir önem verir, fark yaratan tasarımlar üretir.
 • Fotoğraf prodüksiyonu: OptimumBrand, proje ve ihtiyaca en uygun fotoğraf sanatçısının seçiminden prodüksiyonun tamamlanmasına kadar olan sürecin her aşamasını etkin şekilde koordine eder.
 • Tanıtım ve reklam filmi prodüksiyonu: OptimumBrand, marka hedeflerine bağlı olarak geliştirilen kampanya konsepti çerçevesinde kalite/maliyet dengesi iyi ayarlanmış filmlerin prodüksiyonunu gerçekleştirir.
 • Periyodik yayınlar: Diğer her türlü periyodik yayının yanı sıra kurumların iç iletişimde çok yararlandığı, çalışanları için ortak bir dil yakaladıkları kurumsal dergiler ile kurumların prestijini artırmaya yönelik olarak hazırlanan ve üçüncü kişileri hedefleyen dergileri ayrı ayrı tasarlayarak A’dan Z’ye yayına hazırlayan deneyimli bir ekip OptimumBrand bünyesinde hizmet vermektedir.
 • Internet sitesi: OptimumBrand, tüm kurumların kamuya açık yüzü niteliğini taşıyan internet siteleri için, içerik danışmanlığı, tasarım ve altyapı oluşturulması çalışmalarında anahtar teslimi hizmet sunar.

Girişi Kayıt